JCB 18V CORDLESS TWIN PACK

CONTENTS

1 x 18V Combi Drill (JCB-18CD)

1 x 18V Impact Driver (JCB-18ID)

2 x 18V 4.0Ah Lithium-ion Battery (JCB-40LI)

1 x 18V 2.4A Charger (JCB-18VFC)

1 x L-Boxx 136 Case (JCB-LB136)

JCB 18V CORDLESS TWIN PACK

£ RRP INC VAT
  • 18V COMBI DRILL
  • 18V IMPACT DRIVER
  • 2X 18V 4.0AH LI-ION BATTERY
  • 18V 2.4A CHARGER
  • L-BOXX 136 POWER TOOL CASE